top of page
  • Karel Schmiedberger

Výměna oleje ve vakuové vývěvě lyofilizátoru

Aktualizováno: 13. 4. 2022Výměna oleje ve vakuové vývěvě je asi nejčastější provozní úkon, který vás čeká. Jeho zanedbání vede k podobnému výsledku, jako když nebudete měnit olej v motoru auta - vývěva se jednoho dne zadře a to třeba i způsobem, kdy oprava už cenově nebude dávat smysl. Přesto nejde o žádnou raketovou vědu a ani nebudete potřebovat nářadí.


Přestože vás AMARU upozorní na nutnost výměny, je určitě dobré kontrolovat olej po každé lyofilizaci. K jeho rychlejšímu znehodnocení může dojít buď tím, že vývěva nasaje prach ze sušeného produktu při konci sušení (olej hodně ztmavne) nebo krátkou dobou zamrazení. Produkt nestačí dostatečně promrznout a vývěva bude nasávat vodu (olej přestane být průzračný a hodně zesvětlí).


Zleva: 1 - nový olej, 2 - lehce opotřebený, 3 - olej na výměnu, 4 - znečištěný olej, 5 - kontaminovaný vodou


Jak můžete vidět na obrázku výše, nový olej je lehce nažloutlý, ale především krásně průzračný. Pokud je olej kontaminovaný nečistotami (č. 4), ztrácí na průzračnosti a jde do tmavých odstínů. Naopak olej obsahující vodu je světlý, ale zcela neprůzračný. Pokud je obsah vody vyšší, nejvíce připomíná pastový med. V obou případech je dobré na nic nečekat, běžící proces přerušit a olej vyměnit.


Detailní pohled na 1 - nový, 2 - lehce opotřebený a 3 - olej vhodný výměny


Na detailním pohledu je vidět průběh života minerálního oleje. Pokud nejsou přítomné žádné další látky, je jak nový, tak opotřebený olej stále průzračný. Rozdíl je především v barvě, kdy typickým bronzovým zbarvením olej žádá o střídání.


Samotná výměna oleje je otázkou asi pěti minut. Je však vhodné si předem připravit:

  • 500 ml minerálního oleje pro vakuové vývěvy

  • nádobku na použitý olej

  • nemáte li nádobku se špičkou, hodí se trychtýř

  • papírové utěrky nebo hadřík

Výměnu je vhodné provádět cca 30 - 60 minut po skončení procesu, kdy je olej méně viskózní a rychleji vytéká z vypouštěcího ventilu. Pamatujte však, že vývěva, bezprostředně po skončení procesu, může dosahovat až 70°C a hrozí popálení.

1. vypuštění oleje z vývěvy

Vývěvu si trochu povysuneme tak, aby výpustní ventil směroval ven z lyofilizátoru AMARU. Nyní stačí otočit kohoutkem a zatímco olej vytéká do připravené nádoby, odšroubujte víčko vany, kde budeme dolévat olej nový.

Když je hotovo, stačí ventil zase uzavřít a otřít kapky, aby nekončily na podlaze.


2. napuštění nového oleje

Do otvoru na vývěvě dáme trychtýř a napustíme odměřených 500 ml nového minerálního oleje. Případné kapky otřeme, zašroubujeme lehce víčko zpět a vývěvu zasuneme zpět do útrob AMARU.


3. nastavení termínu další výměny

Aby vás AMARU mohl upozornit na potřebu výměny oleje, stačí na obrazovce Nastavení zvolit hodnotu nula u parametru Výměna oleje. Stačí zadat opět hodnotu 250 hodin a potvrdit. Poté je možné odsouhlasit (vymazat) chybovou hlášku na obrazovce Alarmy.


Jak jsem psal výše - žádná raketová věda. Celý proces pak ilustruje naše video na YouTube:


Verze pro nový software (od 2020)


Verze pro starší software (od 2017)


465 zobrazení

Comments


bottom of page