top of page
  • Karel Schmiedberger

Jak zazimovat lyofilizátor AMARU

Aktualizováno: 1. 9. 2020


Ruka nastavující výkon radiátoru topení

Nezřídka kdy se na nás obracíte s dotazem, jak AMARU provozovat v během zimy, když jsou k dispozici pouze nevytápěné místností, případně jak jej zazimovat na další sezónu.


Nejprve si připomeneme v jakých provozních podmínkách lze lyofilizátor používat. Vlhkost by určitě neměla překračovat 60%. Při vyšších hodnotách může časem docházet k oxidaci, což zejména u elektronických součástí lyofilizátoru není zrovna žádané.

Teplota v místnosti by pak neměla vybočovat z rozmezí +15°C až +30°C. Zatímco během léta může být problém uchladit místnost pod horní hranici, s příchodem zimy se může problémem stát teplota nízká.


AMARU dokáže generovat dostatek tepla na to, aby si místnost ze spodní hranice vyhřál. Pokud je ale teplota příliš nízká, může to mít vliv na některé jeho součásti. Při nízkých teplotách mění vlastnosti například olej ve vakuové vývěvě a může docházet k jejímu rychlejšímu opotřebení. Při teplotách pod 10°C začínají také tuhnout EPDM součásti jako např. těsnění komory. Může se tak jednoduše stát, že se dveře komory nebudou chtít na začátku procesu přisát a řídící jednotka oznámí chybu vakua.


Naproti tomu většina elektronických součástek má výrobcem stanovenou skladovací teplotu +4°C. Testovat toto minimum v případě AMARU moc nedoporučujeme, ale teoreticky je tak možné AMARU nechat v místnosti s teplotou pod 10°C a před samotným spuštěním procesu místnost vyhřát na potřebných 15°C např. pomocí přenosného teplometu.


Alternativně je možné citlivé součásti skladovat ve vyhřívaných prostorách. To obnáší přenos celé vakuové vývěvy a ideálně také těsnění dveří a vypouštěcího ventilu. Nejde o ideální řešení, avšak lze tak předejít možnému selhání procesu.


Jak uskladnit lyofilizátor přes zimu

Co ale v případě, že pro AMARU nemáme několik zimních měsíců využití a vytápěné prostory nejsou na místě k dispozici? Pak nezbývá, než lyofilizátor "zazimovat". To není nějak složitý proces a lze jej zvládnou v pár krocích


1) Ve vývěvě vyměníme olej, aby delší čas nestála s tím opotřebovaným ve kterém mohou být nečistoty. Olej je lepší měnit po skončení procesu, kdy je ještě dostatečně teplý na to, aby z vývěvy vytekly i usazeniny na dně.2) Určitě nezapomeňte vstup a výstup do vývěvy opatřit krytkami. Je dobré zakrýt také vakuovou hadici vedoucí z komory, kam byla připojena vývěva.


3) Z AMARU sejmeme těsnění produktové komory a uskladníme spolu s vývěvou nejlépe v pokojové teplotě.


4) Samotný lyofilizátor je vhodné zakrýt igelitovou plachtou. Protože na komoře není těsnění a mohlo by dojít k poškození dveří, doporučujeme z komory nechat viset látkové utěrky nebo čistý hadr, který zamezí kontaktu dveří s komorou.


Uvedení lyofilizátoru zpět do provozu

Zcela bezproblémové znovuoživení nelze nikdy zaručit. Obecně lze říci, že v čím vyšší teplotě AMARU přes zimu pobýval, tím menší je pravděpodobnost selhání některé součástky.


Pro opětovné uvedení AMARU do provozu stačí vrátit gumové součásti (zde striktně doporučujeme znovu namazat dodávanou vakuovou vazelínou). Následně je nutné opět vyměnit olej ve vakuové vývěvě a tu pak zapojit zpět do AMARU.

132 zobrazení

Comments


bottom of page