top of page
  • Karel Schmiedberger

Provozní náklady lyofilizátoru

Aktualizováno: 2. 6. 2021


Měření odběru elektrické energie

Balící linka, secí stroj nebo dodávka jsou přístroje potřebné možná právě pro vaše podnikání. Každý podnikatel ví, že nákladem není pouze kupní cena, ale existují také provozní náklady. U lyofilizátoru potravin tomu rozhodně není jinak. Zkusmo si můžeme sesumírovat, co provoz takového přístroje stojí.

AMARU k životu potřebuje 3 věci seřazené podle míry potřeby:

Elektrická energie

Elektrická energie je základním médiem pro chod lyofilizátoru.


Jako první musíme produkt zamrazit. Počítejme přitom s obvyklou nakládkou 7,5 kg nakrájené zeleniny na malé kousky. Zamrazení takové nakládky běžně trvá 15 hodin, což znamená spotřebu asi 6 kWh. Pokud budete potraviny zamrazovat v pultovém mrazícím boxu, určitě tím energie ušetříte.


Při samotném zamrazování potravin AMARU spotřebuje cca 9,5 kWh/den, zatím co námi nabízený mrazící box má spotřebu pouze 0,55 kWh/den. Box navíc umí zamrazovat více vsádek najednou.

Je však dobré mít na paměti, že i použitím mrazícího boxu se úplně nevyhneme zamrazovací fázi v lyofilizátoru. Ta se však zkrátí na cca 5 - 7 hod., aby bylo dosaženo potřebné minimální teploty -25°C.


Jako další fáze je samotné sušení. Zde AMARu spotřebovává cca 27 kWh/den. Řada testovacích vsádek, u kterých jsme měřili spotřebu, vyšla shodně na hodnotu celkové spotřeby kolem 33,5 kWh. Samozřejmě je dobré si také přečíst náš předchozí článek:

Záměrně se stále vyhýbám uvedení ceny, protože ta se bude v čase měnit díky ceně za kWh. Někdo také může disponovat s vlastními přebytky ze solární elektrárny a tím spíš jej bude zajímat víc spotřeba, než cena. Když bychom ale vyšli ze současné ceny elektřiny 1 kWh = 4,83 Kč (zdroj: energie123.cz, červen 2021), tak jedna vsádka (bez zamrazení) vychází na zhruba 160 Kč.

Olej

Součástí každého lyofilizátoru je vakuová vývěva a ta se neobejde bez oleje (nejde-li o tzv. suchou vývěvu).

Vývěva dodávaná spolu s AMARU potřebuje 500 ml oleje, který jí vydrží cca 300 hodin sušení (při zamrazení vývěva neběží). Může to být o něco více nebo o něco méně. Je spíše důležité kontrolovat stav oleje a vyměnit jej při prvním náznaku zakalení, jinak se bude snižovat výkon vývěvy a zrovna tak její životnost.

Znečištěný olej ve vakuové vývěvě

Zakalený olej hodný výměny

Vakuové pumpy potřebují pro ně určený minerální olej. Sami máme náš ozkoušený typ, který používáme jak v AMARU, tak pro biotechnologické lyofilizátory v laboratořích a výrobních provozech. Jedna dávka (500 ml) vychází na cca 150 Kč, tedy náklad na 1 proces je 15 Kč.

Servis

AMARU je přístroj jako každý jiný a tak vám nebudu vykládat, že nepotřebuje servis. Bude-li lyofilizátor tvořit část vaší produkce, určitě by si zasloužil obětovat objednávku alespoň jedné preventivní prohlídky každých 12 měsíců provozu.

Suma sumárum

Pokud bychom tedy zamrazení nechali pouze na AMARU a rozhodli se nepoužívat mrazící box, bude kalkulace nákladů na typický proces se 7,5 kg produktu o vlhkosti kolem 85% zhruba následující:

  • Zamrazení produktu 15 hod: 6 kWh = 29 Kč

  • Sušení produktu 30 hod: 33,5 kWh = 160 Kč

  • Spotřeba oleje = 15 Kč

  • Celkem cca 204 Kč

Kdybychom totožnou nakládku zpracovávali s pomocí námi nabízeného mrazícího boxu, bude vypadat kalkulace následovně:

  • Zamrazení produktu 15 hod: 0,34 kWh = 1,60 Kč

  • Dorovnání teploty v AMARU 7 hod: 2,8 kWh = 13,40 Kč

  • Sušení produktu 30 hod: 33,5 kWh = 160 Kč

  • Spotřeba oleje = 15 Kč

  • Celkem cca 190 Kč

Zde se však hodí poznamenat, že kalkulace nepočítá s tím, že mrazící box bude zamrazovat rovnou třeba tři nakládky (15 produktových táců) a úspora by tak byla ještě vyšší. Další nespornou výhodou je, že mrazící boxy vytvoří "zásobník" vsádek (např. během sezóny), které pak AMARU může postupně sušit, ale o tom už podrobněji v článku Zamrazování před lyofilizací v mrazícím boxu.

1 727 zobrazení
bottom of page