top of page
  • Karel Schmiedberger

Lyofilizované pivo v prášku


Testovací vzorky pro lyofilizaci piva Bernard Jantar

To o čem snily generace a zpravidla šlo pouze o zprávy bulvárních plátků se ke konci druhé dekády 21. století stává skutečností - na svět přišlo pivo v prášku!

Výzkum trval téměř 3 roky, avšak předně bylo zapotřebí vyvinout sušící přístroj. Tento většina čtenářů našeho blogu zná pod názvem AMARU (příp. jeho prototyp Lyon). Vlastně díky vývoji přístroje na sušení piva jsme dokázali na trh uvést lyofilizátor, který oceňují živnostníci a menší podnikatelé v oblasti zpracování potravin.

Příprava

Jak bylo popsáno v úvodu, nešlo zdaleka o první pokus o vysušení piva. Tento úspěšný pokus nesl označení 83/76/87 a šlo o 1032. test v pořadí. Jako testovací vzorek bylo vybráno nealkoholické pivo Bernard Jantar. Jde o polotmavé pivo plzeňského typu s maximálním obsahem alkoholu do 0,5%.

Prozatím jde tedy o pivo bez obsahu alkoholu a to především z důvodu ochrany vakuové vývěvy lyofilizátoru. Vyšší koncentraci alkoholu by nebylo možné zachytit v kondenzoru a následně by kontaminovala olej vakuové vývěvy. Toto však bude při dalších testech eliminováno speciální vývěvou s vyšší chemickou odolností, případně vývěvou suchou.

Pro test bylo použito celkem 10 litrů výše zmíněného piva s rozdělením 2 litry na každý produktový tác lyofilizátoru.

Polotmavé pivo Bernard Jantar před sušením v lyofilizátoru AMARU

Pivo před sušením naložené na produktových tácech

Zamrazení

Jak bylo zmíněno výše, tak i nealkoholické pivo přeci jenom nějaký ten alkohol obsahuje. To bylo příčinou, že celá nakládka řádně nepromrzla ani za nastavených 20 hodin pro fázi mrazení.

Na výsledek testu to však nemělo vliv, protože při spuštění vakua došlo k tzv. okamžité nukleaci a celá nakládka ve velmi krátkém čase promrzla na hodnotu -100,5°C, což je obvyklá teplota lyofilizace.

Sušení

Oproti 1031. testu jsme pozměnili parametry primárního sušení tak, aby proces byl o něco agresivnější, což paradoxně byla ona zlatá kombinace úspěšného výsledku. Pivo se při těchto nastaveních sušilo mrazem cca 3,5 hodiny.

Výsledek

Výsledkem procesu je skutečné pivo v prášku. Zatím pouze nealkoholické, avšak onen poslední krok je už jenom otázkou volby správné konfigurace přístroje, jak jsem popisoval výše.

Zatím hlavní známou nevýhodou je, že prášek již po pár desítkách minut začal rychle nabírat vlhkost z okolního vzduchu, a proto bude zapotřebí zajistit další výzkum v post-procesingu, zejména v oblasti balení.

Rehydratace

Uvedení do původního stavu je velmi jednoduché. Stačí doplnit původní množství vody. Zajímavostí v případě piva alkoholického bude doplnění menší koncentrace vody, než u produktu před sušením. Mohlo by tak vzniknout pivo o značně vyšším obsahu alkoholu, než jaké je možné vyprodukovat konvenční cestou výroby.

Využití

Využití snad ani netřeba příliš popisovat. Nabízí se možnost zrušení lahvového piva, a tím i plastových přepravek. Pivo v prášku lze snadno skladovat, vyznačuje se mnohonásobně delší expirační lhůtou a zejména výletníci a cyklisté ocení, že nebudou odkázáni na stánky rychlého občerstvení a není potřeba s sebou vozit zbytečnou vodu. Pivo v prášku lze také kombinovat s naším loňským objevem - vodou v prášku.

Za důkaz užitečnosti tohoto našeho objevu hovoří i skutečnost, že nyní uvažujeme o ukončení výroby potravinářských lyofilizátorů s tím, že nadále bychom se věnovali již pouze výrobě piva v prášku na které jsme si již podali patentovou přihlášku Evropského patentového úřadu.


1 347 zobrazení
bottom of page