top of page
  • Karel Schmiedberger

Přetlak jednotek - Torr, Bar a Pascal


Evangelista Torricelli

Kdo náš blog čte pravidelně, případně se nebál mi zavolat a vychrlit na mne všechno, co jej ohledně lyofilizace zajímá, možná se setkal s naším netradičním stanovením tlaku, respektive podtlaku, tedy vakua. Dnes se proto krátce podíváme na možnosti, které jsou v nabídce a proč by každý měl používat zrovna Torry.

Bar (dříve atmosféra), případně pascal coby jednotky zná asi každý, kdo si kdy dofukoval pneumatiky na kole nebo u auta. Při lyofilizaci je ovšem zásadní podtlak, tedy vakuum. Řadový Evropan by patrně jako první sáhl po pascalech, případně po barech, protože jde o jednotky soustavy SI. Jednou už jsem se i setkal s dotazem, co máme na těch amerických jednotkách, přičemž dotyčný myslel právě jednotku Torr.

Níže se podíváme na všechny 3 jednotky a u každé si řekneme stejné hodnoty

1. Atmosférický tlak

2. Podtlak, kdy AMARU začíná s lyofilizací

3. minimální vakuum dosažitelné v komoře AMARU

Bar

Bar je jednoduchá jednotka, oblíbená pro svou názornost. Každý ví, že 1 bar odpovídá atmosférickému tlaku. Ostatně proto se dříve používalo označení "atmosféra". V soustavě SI jde o vedlejší jednotku, která patrně jednou bude ze soustavy úplně odebrána, protože její zařazení je označeno jako dočasné.

  • 1 bar

  • 1,333 mbar

  • 0,133 mbar

Pascal

Pascal je odvozená jednotka soustavy SI. Určuje sílu v newtonech působící na plochu 1 m2. Rovněž jí můžeme běžně najít na kompresorech u čerpacích stanic, ale asi známější je z meteorologie díky odvozené jednotce Hektopascal (hPa). Pascaly a jejich násobky jsou občas vyžadované u laboratorních lyofilizátorů

  • 101.325 Pa

  • 133,322 Pa

  • 13,332 Pa

Torr

Torr je jednotka hydrostatického tlaku, která dostala své jméno podle italského vědce (tolik k údajné "americké jednotce") Evangelisty Torricelliho. Starší generace jí mohou znát pod názvem "milimetr rtuťového sloupce" s označením mm Hg. Stejně jako u barů používáme jednotku Torr a zrovna tak její tisícinu militorr (mTorr).

  • 760 Torr

  • 1000 mTorr

  • 100 mTorr

A nyní k důvodům, proč sami doporučujeme pro práci s lyofilizátorem používat Torry. Řada laboratoří tak činí, protože s touto jednotkou prostě operují vědci ve světě a je použita pro vyjádření podtlaku v různých vědeckých publikací.

Pro zpracovatele lyofilizovaných potravin tu je však mnohem jednodušší důvod, který je asi patrný právě z tří výše uvedených hodnot a tím je čitelnost a zapamatovatelnost. Je prostě jednodušší si zapamatovat hranici 100 mTorr, než třeba 13,332 Pa nebo 0,133 mbar.

 

Malý tip pod čarou - bloumáte-li v různých jednotkách (nejen tlaku) a hledáte dobrý převodník jednotek, vyzkoušejte Převodník jednotek od Aevumsoft, který nám mnohokrát posloužil při vývoji AMARU a do kterého jsem vytvářel češtinu. Umí převést cokoliv na cokoliv. ;-)


683 zobrazení
bottom of page